Fotowoltaika – czym jest i czy się opłaca

Pojęcie fotowoltaika (PV) odnosi się do przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną, albo bezpośrednio za pomocą ogniw fotowoltaicznych (ogniw słonecznych), albo pośrednio za pomocą koncentratora. Termin PV jest powszechnie używany do opisu procesu przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną w urządzeniu.

Jak to działa?

Ogniwo fotowoltaiczne wychwytuje światło, które wzbudza elektrony i sprawia, że przepływają one przez urządzenie, wytwarzając prąd. Ilość przepływającego prądu jest proporcjonalna do natężenia światła padającego na powierzchnię ogniwa. Ogniwa fotowoltaiczne można łączyć ze sobą, tworząc moduły (zwane czasem “panelami słonecznymi”), które produkują energię dla sieci elektrycznej lub do bezpośredniego użytku przez konsumentów.

Teoretycznie, przy dzisiejszej technologii, ogniwa fotowoltaiczne mogą teoretycznie zapewnić całą energię elektryczną potrzebną w domu lub firmie. Jednak ogniwa fotowoltaiczne mają fizyczne ograniczenia co do ilości energii elektrycznej, jaką mogą wytworzyć. Na przykład fotoelektryczne ogniwa słoneczne są znacznie mniej wydajne w produkcji energii elektrycznej niż inne typy instalacji słonecznych, takie jak system koncentrujący energię słoneczną (CSP) czy kolektory słoneczne.

Ile to kosztuje?

Oczekuje się, że technologia fotowoltaiczna będzie coraz tańsza w miarę doskonalenia procesów produkcyjnych i zwiększania wielkości produkcji. Koszt instalacji fotowoltaicznej dla przeciętnej Polskiej rodziny waha się między 12 000 a 25 000 złotych. Koszt wykonania instalacji PV zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju zainstalowanego systemu, jego wielkości i wymagań użytkowych, dostępnego sprzętu i personelu.

Fotowoltaika czy się opłaca?

Odpowiedź na to pytanie może być trudna. Fotowoltaika jest stosunkowo nową, szybko rozwijającą się technologią pozyskiwania energii słonecznej. Możliwe, że wydajność fotowoltaiki będzie nadal rosła, co tylko przełoży się na rozwój tej dziedziny. Ponadto koszty systemów fotowoltaicznych będą nadal spadać.

Fotowoltaika jest atrakcyjnym źródłem energii odnawialnej, ponieważ już po uruchomieniu instalacji jest na ogół znacznie tańsza od innych form energii odnawialnej, w tym form nieciągłych, takich jak wiatr, a także od paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny czy węgiel. Fotowoltaika czy się opłaca zakładać w 2022 roku panele? Bardzo dużym plusem fotowoltaiki jest fakt, że jest to energia ekologiczna. Jedno jest pewne -fotowoltaika cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na swój potencjał w zakresie dostarczania czystej energii.